Jaarverslag 2016 ALV Heemserbos1. Bestuurssamenstelling

Christiaan Boeve     voorzitter
Erna Hekert            secretaris
Henk Veltink           penningmeester
Ria Braaksma         activiteiten en vertegenwoordiger PB Heemse
Mireille Gruppen      activiteiten

2. Leden

Nieuwe aanmeldingen: 
Fam. Veltink, Boslaan 29; Fam. Pouls, Boslaan 17

Verhuizing: 
J.H. Kollen, Boslaan 29; Fam. Meulman, Lijsterbeslaan 12;  Fam. Schutte, Lijsterbeslaan 16;
Fam. Kampman-Siberbusch, Elzenlaan 23; Fam. Gruppen, Eikenlaan 1

Nieuwe bewoners bezocht en attentie uitgereikt:
Lindenlaan 3; Boslaan 17, 21 en 29; Eikenlaan 13 en 19; Berkenlaan 3, 6 en 12

Nog te bezoeken adressen in 2017:
Lijsterbeslaan 12 en 16; Eikenlaan 1; Elzenlaan 23 en Boslaan 8

Als lid afgemeld:
Mevr. H. de Vries-Van Staveren,  Elzenlaan 19; Fam. Welleweerd, Elzenlaan 33

Overleden:
Mevr. De Vries, Berkenlaan 7

Het ledenbestand bestaat nu uit 82 adressen.

3. Bestuursvergaderingen

22-02-2016
22-08-2016
28-11-2016

4. Besproken thema's

Een greep hieruit, vele thema's komen regelmatig terug:
- Contacten Plaatselijk Belang, Gemeente (Breed Overleg), Heemserpoort (klankbordgroep asielzoekerscentrum)
- N34/Boshoek
- Snoeien/onderhoud singels
- Kruising Rabobank/Hessenweg
- Stankoverlast Hessenweg
- Binnengekomen post en mails
- Bijdrage dierenpark CFH
- Vervanging straatverlichting
- Werkgroep Hardenbergse uitdaging: organisatie en vrijwilligers aan elkaar koppelen en goederen en diensten uitwisselen
- Landelijke burendag
- Voorbereiden en evaluatie nieuwjaarsreceptie, ALV, en zomeruitje
- financieel jaaroverzicht, contributie openstaande betalingen
- Evaluatie bezoeken nieuwe bewoners
- Bestuurssamenstelling

5. Activiteiten

- Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 16 januari '16
Het was weer een gezellig samenzijn in het Boomstamrestaurant. Iedereen kon elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. De aanwezigen werden welkom geheten door de voorzitter die ook een kleine toespraak hield.
- Algemene Ledenvergadering op 5 april
Deze werd gehouden in de Sjaloomkerk. Alle agendapunten werden doorgenomen en van de rondvraag werd gretig gebruik gemaakt. Na afloop kon er nog gezellig worden nagepraat.
- Zomeruitje zaterdag 8 oktober
's Morgens werd de dag begonnen met koffie/thee en een lekker stuk gebak. Daarna hield Martin Kedde zijn presentatie over de Marine. Dit werd vol enthousiasme aan ons overgedragen. Na de lunch was er een rondleiding en een demonstratie in het Streekmuseum "De Kalkovens" te Dedemsvaart. De dag werd natuurlijk afgesloten met een hapje en drankje.
Het was een zeer geslaagde dag bij de Historische Vereniging Avereest! Er waren 27 personen aanwezig.