financieel verslag 2013

Belangenvereniging "Heemserbos"
S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e n
Lasten 2012 2013   Baten 2012 2013
Kamer van Koophandel        24,08             -   Contributie     1.347,00    1.365,00
Afdracht Pl. Belang Heemse      130,20      133,00      
Historische Vereniging        17,50        17,50 Rente         26,27        26,27
Administratiekosten      232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:    
Kosten bankrekening        89,19        97,07 "De Koppel"          79,00
Ledenwerving          7,18          8,44 Kleine Belties        241,50  
Lief en Leed        43,99        59,50      
Verzekering      116,44             -        
Nieuwjaarsreceptie      226,80      385,00      
Ledenvergadering      159,83        30,55       
Kleine Belties      459,00        
"De Koppel"        279,80      
           
           
Toename vermogen      108,00      341,37      
           
             
Totaal   1.614,77   1.470,27   Totaal     1.614,77    1.470,27
B a l a n s
Activa 2012 2013   Passiva 2012 2013
           
Bank:     Eigen vermogen     2.191,81    2.533,18
-Rekening-courant      623,46      524,30 Nog te betalen        105,26  
-Spaarrekening   1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.         30,00      236,00
Nog te ontvangen contr.        27,00        42,00      
           
           
           
             
Totaal   2.327,07   2.769,18         2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18

Belangenvereniging "Heemserbos"S t a a t  van  B a t e n  en  L a s t e nLasten20122013 Baten20122013Kamer van Koophandel       24,08             -   Contributie    1.347,00    1.365,00 Afdracht Pl. Belang Heemse     130,20      133,00    Historische Vereniging       17,50        17,50 Rente        26,27        26,27 Administratiekosten     232,56      118,04 Deelnemersbijdrage:  Kosten bankrekening       89,19        97,07 "De Koppel"        79,00 Ledenwerving         7,18          8,44 Kleine Belties       241,50  Lief en Leed       43,99        59,50    Verzekering     116,44             -      Nieuwjaarsreceptie     226,80      385,00    Ledenvergadering     159,83        30,55     Kleine Belties     459,00     "De Koppel"      279,80                Toename vermogen     108,00      341,37                 Totaal  1.614,77   1.470,27  Totaal    1.614,77    1.470,27 B a l a n sActiva20122013 Passiva20122013      Bank:  Eigen vermogen    2.191,81    2.533,18 -Rekening-courant     623,46      524,30 Nog te betalen       105,26  -Spaarrekening  1.676,61   2.202,88 Vooruit ontvangen contr.        30,00      236,00 Nog te ontvangen contr.       27,00        42,00                             Totaal  2.327,07   2.769,18       2.327,07    2.769,18