Jaarverslag 2013 ALV Heemserbos

Jaarverslag 2013 Belangenvereniging Heemserbos. 


Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Martin Kedde.
Secretaris: Christiaan Boeve.
Penningmeester: Henk Veltink.
Activiteiten +vertegenwoordigster PB Heemse: Ria Braaksma.
Activiteiten: Gerda Versteeg. 
Op de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2013 droeg Gerda Versteeg het bestuursstokje over aan Erna Hekert.

Leden.  
De zeer recente telling van 3 januari 2014 gaf aan: 91 op adres geregistreerde leden.
In 2013 hebben zich afgemeld als lid:
Machteld Habers en Anton Munniksma  -  Elzenlaan 26.
Fam. van Oers  -  Lindenlaan 8.
Mevr. Petersen  -  Boslaan 21. 
Overleden: mevr. van Faassen  -  Boslaan 17. 
Geboren: Seth Veurink  -  Lijsterbeslaan 4. 

Bestuursvergaderingen 2013. 
15 januari
april
1 juli
14 oktober
11 november 

Behandelde thema’s. Een aantal kwam zeer regelmatig terug      
N34.·       
Ledenbestand  /  inning contributie      
Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst 2013      
Voorbereiding Ledenvergadering 2013      
Evaluatie Ledenvergadering 2013     
AED  -  beschikbaarheid in de wijk       
Ingekomen post /mail      
Geldzaken      
N.a.v. Breedoverleg       
Beleidszaken gemeente       
Voorbereiding zomeruitje 2013       
Evaluatie Zomeruitje 2013      
Voorbereiding Nieuwjaarsbijeenkomst 2014 

Activiteiten:

Nieuwjaarsreceptie. 
Deze vond plaats op zaterdag 12 januari 2013 in het Boomstammenrestaurant. 
Martin wenste ons allen een voorspoedig en vooral gezond 2013. Ook stonden we stil bij en herdachten  hen, die waren overleden. Hij deed een beroep op nieuwe bestuursleden. Uit de reacties bleek het een zeer geslaagde bijeenkomst  te zijn geweest met ruim 50 belangstellenden. 

Algemene Ledenvergadering. 
Deze vond plaats op 3 april 2013 in de Sjaloomkerk aan de Hessenweg. 
Voor de pauze vond het bestuurlijke gedeelte plaats, daarna was er een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje. Deze combinatie sloeg goed aan, zo bleek uit de reacties. 

Zomeruitje.
Op 3 september 2013 vond ons zomer-/najaarsuitje plaats. We kwamen bij elkaar in het Natuuractiviteitencentrum De Koppel, waar de heer Wiebe Tolman vertelde over "Vogels in het ( Heemser )bos”.Niet alleen had hij interessante verhalen over de diverse vogelsoorten, ook liet hij prachtige beelden zien van de vogels. Heel herkenbaar en interessant! Opvallend was dat ook enkele Heemserbosgenoten de vogels op het beeldscherm heel snel herkenden en eveneens met interessante verhalen kwamen. Bewondering alom! Na afloop konden we gezellig napraten bij een hapje en een drankje.Een geslaagde avond.