Contributie Belangenvereniging Heemserbos

In 2010 zijn we overgegaan naar betaling van de contributie middels jaarlijkse (bij voorkeur automatische) overschrijving. 

De contrubutie bedraagt € 15,- per adres en € 12,- per alleenstaande per jaar.

Rekeningnummer: NL09RABO0384936342 t.n.v. penningmeester Belangenvereniging Heemserbos.
 
Wij verzoeken u om uw bank opdracht te geven tot automatische betaling met een mutatiedatum vr 1 juni.